2019-12-27T09:29:55+02:00

היבנר 12-14, פ"ת

במסגרת תכנית המתאר הארצית – תמ"א 38, מקימה בימים אלה יסודות ב.ל.ב. בע"מ, חברה קבלנית ויזמית פרוייקט יוקרתי ברחוב היבנר 12-14, פתח תקווה.  דיירי [...]

2019-12-21T09:49:46+02:00

פרוייקט יהלום, פ"ת

במסגרת תכנית המתאר הארצית – תמ"א 38, מקימה יסודות בלב, חברה קבלנית ויזמית פרוייקט בניין יוקרתי ברחוב היהלום 9 פתח תקווה. דיירי המבנה נהנו מתמריצים [...]